پرهامپرهام، تا این لحظه: 8 سال و 8 ماه و 28 روز سن داره
رهامرهام، تا این لحظه: 10 ماه و 22 روز سن داره
بابا محسنبابا محسن، تا این لحظه: 34 سال و 5 ماه سن داره
مامان ریحانهمامان ریحانه، تا این لحظه: 33 سال و 7 ماه و 24 روز سن داره

پرهام و رهام

دوماه تا دیدار

خانواده چهار نفره ما از دید آقا پرهام 😍 الهی مامان فدای نقاشی و احساست بشه😍 دوماه دیگه انتظار دیدن رهام کوچولو به پایان میرسه🙏😍💋⁦❤️⁩کوچولومامان لحظه لحظه با حضور تو وبا هر تکونت من مادرانگی رو تجربه میکنم مزمزه میکنم چقدر خوبه وقتی آروم راه میرم که آب تو دلت تکون نخوره  چقدر خوبه حتی تو لحظه های خواب و بی خبری هم همه هواسم به مروارید گرانبهای توی دلمه که اذیت نشه اگه مامان بی خواب هم بمونه اذیت هم بشه فدای سرت گلم تو فقط خوب رشد کن به موقع و به راحتی جوری که خودت اذیت نشی پا به این دنیا بذار این همه خواسته من از خدای مهربونمونه. به خودش میسپارمت نوگل ...
8 شهريور 1399
1